Boekenflits.nl

Boekenflits.nl

Concept

Boekenflits.nl is een interactief webmagazine met signaleringen en recensies van alle nieuw verschenen boeken in het Nederlandse taalgebied.

Oplossing

De website bevat veel content en is gebaat bij een heldere navigatie en goede structuur en indeling voor de verschillende (boeken)categorieen. Daarnaast blijft de overzichtelijkheid van de website gehandhaaft op elk device (100% responsive).

Bekijk het resultaat

Boekenflits.nl - website ontwikkelt door KJENC | webconcepten